This page is hosted for free by cba.pl. Are you the owner of this page? You can remove this message and unlock many additional features by upgrading to PRO or VIP hosting for just 5.83 PLN!

Aktualności

InstAholic Plus

Cytat dnia

"Nie wol­no miano­wać me­nedżerem ni­kogo, ko­go bar­dziej in­te­resu­je kto ma rację niż co jest słuszne. Kiedy względy per­so­nal­ne biorą górę nad wy­maga­niami pra­cy, rodzi się ko­rup­cja. Zarząd nie po­winien miano­wać me­nedżerem ko­goś, kto in­te­ligen­cję uważa za ważniej­szą od pra­wości. Może ktoś wie­dzieć za mało i kiep­sko so­bie radzić, może mu bra­kować zdol­ności i zmysłu osądu, a mi­mo to – może nie wy­woływać szkód. Na­tomiast jeśli ko­muś nie dos­ta­je cha­rak­te­ru i pra­wości, to – choćby nie wiem jak bry­lował wiedzą, błys­kotli­wością i po­wodze­niem – działa niszcząco. Niszczy ludzi, naj­cenniej­sze za­soby przed­siębior­stwa. Niszczy mo­rale. I niszczy wy­daj­ność."

Peter Drucker

ZAUFALI MOJEJ WIEDZY

Firmy z którymi mam, oraz miałam przyjemność współpracować.

 

#MARKETINGLINE