Aktualności

InstAholic Plus

Marketingline i certyfikowane szkolenie Efektywny start na rynku beauty

Marketingline i certyfikowane szkolenie Efektywny start na rynku beauty - wiedza, narzędzia, umiejętności, praktyczne rozwiązania, w ramach projektu „FARM@BIO

Certyfikowane szkolenie w ramach Zadania 1, działanie 4 moduł dla kierunku kosmetologia z zakresu kompetencji zawodowych: Efektywny start na rynku beauty - wiedza, narzędzia, umiejętności, praktyczne rozwiązania, w ramach projektu „FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy”  (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).

A zatem szczegóły :)

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia: Małgorzata Waszczyk-Cocińska

zajęcia w dniach: 19.03, 22.03., 23.03., 29.03. br. 

Dzień 19.03.

Marketing i analiza rynku Zagadnienia: Marketing – geneza, pojęcie, istota, otoczenie. Produkt jako narzędzie marketingu Instrumenty marketingowe, Marketing Mix Strategie marketingowe - wstęp do analizy rynku Analiza rynku, analiza SWOT Segmentacja rynku

22.03. PR i jego narzędzia w gabinecie kosmetycznym Istota PR, czym jest czym się zajmuje, kogo dotyczy, czym różni się od marketingu Elementy PR Przygotowanie działań PR Narzędzia wykorzystywane w PR: social media, e-pr, CI, media Wizerunek Firmy, Logo, Logo gabinetu kosmetycznego Współpraca z prasą

23.03. Podstawy PR i jego narzędzia w gabinecie kosmetycznym Notatka prasowa Sytuacja kryzysowa  Marka i jej znaczenie dla gabinecie kosmetycznym Czym jest marka? Znak towarowy Moc marki Marka gabinetu kosmetycznego

29.03. Metody i techniki sprzedaży w gabinecie kosmetycznym Pojęcie i definicja sprzedaży
Proces sprzedaży Techniki sprzedaży, etapy sprzedaży.
Wywieranie wpływu
Obiekcje

Świetna grupa, pełna pasji, marzeń, ambitna i chętna do współpracy. Dziękuje #ToByłoSzkolenie na 6 z plusem!

#marketingline #szkolimy #marketing #malgorzatawaszczyk #JaSzkolę #sprzedaż #technikisprzedazy #obiekcje #szkolenieUnijne #metodyitechniki #kosmetyczne #analizarynku #gabinetkosmetyczny #ToJestWiedza 

ZAUFALI MOJEJ WIEDZY

Firmy z którymi mam, oraz miałam przyjemność współpracować.

 

#MARKETINGLINE